Categories
รับปรึกษาวิจัย

เทคนิคการทำงานวิจัยที่คุณต้องรู้

ในเรื่องของการทำงานวิจัยนั้น มีหลากหลายแนวทางที่สามารถนำมาประกอบใช้ ในการทำให้เป็นเนื้อหาที่มีคุณภาพรวมเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ได้ ผู้ทำงานวิจัยต้องมีเทคนิคต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบของผลงานชิ้นนั้นๆ

ดังนั้นหากผลงานยังไม่สมบูรณ์ อ่านแล้วยังติดขัด ไม่เข้าใจ ผู้วิจัยจึงควรมีแนวทางในการทำงานวิจัย เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังต่อไปนี้

1.  การทำความเข้าใจกับเนื้องาน

ปกติการทำงานวิจัยนั้น ความยากง่ายก็ขึ้นอยู่กับการทำความเข้าใจกับเนื้องานด้วย  เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งบางทีคุณก็ไม่ได้มีความชำนาญมากพอ ฉะนั้นคุณต้องทำความเข้าใจในส่วนนี้ก่อน 

แต่ความแตกต่างของการทำงานวิจัยนั้น ถ้าเป็นบุคลากรที่มีความชำนาญในกลุ่มสาระวิชาเหล่านั้นก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลสักเท่าไร เพราะด้วยประสบการณ์ที่ทำผลงาน และผ่านการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษามา ค่อนข้างมากมาย จึงสามารถทำงานวิจัยนั้นๆ ได้ค่อนข้างสมบูรณ์ สิ่งนี้จึงเป็นข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัด ระหว่างการที่คุณทำงานวิจัยเอง กับการใช้บริการรับทำวิจัยในรูปแบบบริษัท

2.  เนื้อหาควรมีความชัดเจนและสอดคล้องกัน

เนื้อหาในการใช้ประกอบการทำงานวิจัย ควรมีเนื้อหาที่มีความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย มีเกริ่นนำ เนื้อเรื่อง และสรุป เนื้อหาสอดคล้องกันทั้ง 5 บท กล่าวคือสามารถที่จะทำความเข้าใจได้ทันที โดยไม่ต้องมีข้อสงสัย จึงจะแสดงถึงคุณภาพของเนื้อหาที่สมควรนำมาใช้ในการทำงานวิจัย

เพราะจะทำให้งานวิจัยนั้นๆ เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น เรามาดูหัวข้อย่อย ของเนื้อหาที่มีความชัดเจน ควรจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง

1.1  ไม่มีความซับซ้อน
ควรที่จะสื่อถึงรายละเอียดของบทความที่จะใช้ทำงานวิจัยได้เลย โดยระหว่างเนื้อหาของบทความวิจัย ก็ควรแสดงให้เห็นเลย ว่าไม่มีความซับซ้อนอ่านแล้วเข้าใจได้ทันที

1.2  ไม่ใช้คำที่ต้องแปลจากคำเดิมซ้ำอีก
ถ้ามีการทำงานวิจัยที่ต้องใช้คำซ้ำหรือต้องแปลจากคำเดิมซ้ำอีก ควรหลีกเลี่ยงไปเลย เพราะจะทำให้ผู้ที่ตรวจสอบรู้สึกสับสน จับเนื้อเรื่องไม่ได้ และทำให้บทความวิจัยนั้น ไม่น่าสนใจอีกเลย

1.3  ไม่ควรมีรายละเอียดที่ยาวจนเกินไป
ในการเขียนบทความวิจัย เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วเบื้องต้นว่ารายละเอียดของเนื้อความไม่ควรที่จะยาวจนเกินไป ซึ่งจะทำให้บทความนั้นไม่มีบทสรุป จับประเด็นไม่ได้  และไม่น่าที่จะศึกษาในที่สุด

3.  ต้องศึกษาจากผลงานที่ผ่านการอนุมัติแล้ว

ผลงานการทำวิจัย ที่ผ่านการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วแน่นอนว่า บางส่วนอาจใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามา และมีเวลาที่เหมาะสมจึงทำงานวิจัยได้ และมีบางส่วนที่ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะจำเพาะของ อาจารย์ที่ปรึกษาด้วย ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ 

อย่างไรก็ตาม การทำงานวิจัยของคุณควรจะต้องนำแนวทางที่ผ่านการอนุมัติแล้ว มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบทความวิจัยที่คุณทำงานวิจัยอยู่ หรือจากการใช้บริการบริษัทรับจ้างทำงานวิจัยก็ตาม 

4.  การสรุปข้อมูลที่ได้ศึกษา

เนื่องจากว่าการทำงานวิจัยต้องทำการสรุปข้อมูลจากแหล่งความรู้หลายๆ ที่มาสรุปเป็นผลงาน ดังนั้นการสรุปข้อมูลจึงจะต้องทำให้คนอ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย การสรุปข้อมูลเป็นตาราง กราฟ หรือรูปภาพ ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ทำให้ผู้อ่านดูข้อมูลง่ายขึ้น 

นอกจากนั้นควรสรุปการเขียนข้อมูลด้วยภาษาของตนเอง และหลังจากสรุปเสร็จควรตรวจสอบข้อมูลให้ดีว่าผู้อ่านจะเข้าใจสิ่งที่เราสรุปหรือไม่

อย่างไรก็ดี เทคนิคต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ของเรานำมาแนะแนวทางในการนำไปใช้กับการทำงานวิจัยนั้น คุณควรเลือกที่จะนำไปวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับงานวิจัยของคุณเอง เพราะในบางส่วนสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง หรืออีกทางเลือกหนึ่งสามารถใช้บริการ กับบริษัทที่เปิดรับทำงานวิจัย ได้ในปัจจุบัน ซึ่งทางบริษัทฯ ของเราก็เป็นอีกทางเลือก ที่มีคุณภาพและเทคนิควิธีการแบบมืออาชีพมาเป็นระยะเวลาหนึ่งทศวรรษ ที่พร้อมดูแลคุณด้วยเช่นกัน