3 เคล็ดลับในการเขียน Proposal งานวิจัยฉบับมืออาชีพ

บ่อยครั้งที่ผู้วิจัยหลายท่านไม่รู้ว่าจะเริ่มการเขียน Proposal งานวิจัย หรือ โครงร่างงานวิจัยอย่างไร เพราะว่ามักจะจับประเด็นปัญหาในการเขียน Proposal งานวิจัยแต่ละครั้งไม่ถูก หรือไม่รู้ว่าควรใช้รูปแบบใดในการนำเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องวางแผนการดำเนินการวิจัยอย่างไรเพื่อให้งานวิจัยนั้นเสร็จทันกำหนดของมหาวิทยาลัย

และนี่คือ… เคล็ดลับ 3 ประการเพื่อการเขียน Proposal งานวิจัยให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด

เคล็ดลับที่ 1 เริ่มจากการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย

เพราะกรอบแนวคิดการวิจัย คือ หัวใจสำคัญของการทำวิจัย เป็นจุดแรกที่ควรลงมือเขียนให้เสร็จก่อนส่วนอื่น เพราะกรอบแนวคิดการวิจัยนั้นจะทำให้ทราบว่าต้องทำการกำหนดตัวแปรแบบไหน อย่างไรบ้าง 

โดยเฉพาะท่านที่มีประเด็นปัญหาของงานวิจัยที่จะทำการศึกษาอยู่แล้ว แต่ยังไม่สามารถกำหนดชื่อเรื่องหรือหัวข้องานวิจัยที่ชัดเจนได้ เพราะเมื่อท่านกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยได้แล้ว ท่านจะสามารถกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย ตัวแปรที่ท่านจะต้องทำการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รูปแบบกระบวนการวิจัย และจะทำให้ทราบว่าต้องไปค้นคว้าข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบบใดบ้างนั่นเอง

เคล็ดลับที่ 2 เขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย

หลังจากได้กรอบแนวคิดการวิจัยแล้ว ลำดับถัดมาคือ การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัยนั้น โดยเฉพาะกรอบแนวคิดการวิจัยที่เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งจำเป็นจะต้องกำหนดตัวแปรต้นและตัวแปรตามเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัยดังกล่าว

หลายท่านที่เริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยก่อน และต้องเสียเวลาเปลี่ยนแปลง หรือต้องกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยขึ้นมาใหม่ในภายหลัง เพราะวัตถุประสงค์การวิจัยนั้นไม่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัยนั่นเอง

เคล็ดลับที่ 3 กำหนดหัวข้อวิจัยและส่วนอื่นๆ ที่สอดคล้องกัน

ในการเขียน Proposal งานวิจัย ขั้นตอนที่ถูกต้องคือ การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ได้ก่อน แล้วค่อยกำหนดนิยามศัพท์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ขอบเขตการวิจัย หรือรูปแบบวิธีการวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกันในทุกส่วนของงานวิจัยที่อยู่ใต้กรอบแนวคิดการวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้น

เคล็ดลับทั้ง 3 ประการ สำหรับการเขียน Proposal งานวิจัยได้ จะทำให้สามารถช่วยประหยัดระยะเวลาในการเขียน Proposal งานวิจัย หรือโครงร่างงานวิจัยได้มาก เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามลำดับความสำคัญที่มีผลทำให้ส่วนต่างๆ ของงานวิจัยนั้นให้สอดคล้องกัน และไม่ต้องเสียเวลาเพื่อกลับมาเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใหม่อีกด้วย

ช่องทางติดต่อ รับทำวิจัย
Tel: 0924766638
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

สแกนคิวอาร์โค้ด
เพื่อติดต่อรับทำวิจัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!