วิธีการทำวิทยานิพนธ์

ภาพจาก www.pixabay.com

วิธีการหรือวิธีการที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ หมายถึง ขั้นตอนและเทคนิคเฉพาะที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัย วิธีการหรือวิธีการที่ใช้ในวิทยานิพนธ์จะขึ้นอยู่กับคำถามหรือปัญหาการวิจัยที่กำลังกล่าวถึงและเป้าหมายของการวิจัย

 วิธีการทั่วไปบางอย่างที่ใช้ในสิ่งเหล่านี้ ได้แก่ :

1. การสำรวจ

การสำรวจเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างบุคคลโดยใช้แบบสอบถามมาตรฐาน การสำรวจสามารถทำได้ทางออนไลน์ ทางไปรษณีย์ หรือด้วยตนเอง และเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติ พฤติกรรม และความคิดเห็น

2. การสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลผ่านการสนทนาแบบตัวต่อตัวหรือทางโทรศัพท์กับบุคคล การสัมภาษณ์อาจมีโครงสร้าง (โดยใช้ชุดคำถามที่กำหนดไว้ล่วงหน้า) หรือไม่มีโครงสร้าง (ทำให้สามารถสนทนาแบบปลายเปิดได้มากขึ้น)

3. การทดลอง

การทดลองเกี่ยวข้องกับการจัดการตัวแปรอิสระเพื่อสังเกตผลกระทบต่อตัวแปรตาม การทดลองมีประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างตัวแปร

4. กรณีศึกษา

กรณีศึกษาเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงลึกของกรณีเดียวหรือหลายกรณี กรณีศึกษาอาจเป็นเชิงคุณภาพ (โดยใช้วิธี เช่น การสัมภาษณ์หรือการสังเกต) หรือเชิงปริมาณ (โดยใช้วิธี เช่น การสำรวจหรือการทดลอง)

5. การสังเกต

การสังเกตเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมหรือลักษณะของบุคคลหรือกลุ่ม การสังเกตสามารถมีโครงสร้าง (โดยใช้ชุดเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า) หรือไม่มีโครงสร้าง (ทำให้มีการสังเกตแบบปลายเปิดมากขึ้น)

โดยรวมแล้ว วิธีการที่ใช้ในวิทยานิพนธ์จะขึ้นอยู่กับคำถามหรือปัญหาการวิจัยที่กล่าวถึงและเป้าหมายของการวิจัย และเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิจัยที่จะต้องพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการวิจัยอย่างรอบคอบ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!