วิธีการใช้ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ภาพจาก www.th.m.wikipedia.org

1. นำเข้าหรือป้อนข้อมูล

เริ่มต้นด้วยการนำเข้าหรือป้อนข้อมูลของคุณลงใน SPSS Statistics ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ เช่น สเปรดชีตหรือฐานข้อมูล หรือป้อนข้อมูลลงใน SPSS ด้วยตนเอง

2. เตรียมข้อมูล

เตรียมข้อมูลของคุณสำหรับการวิเคราะห์ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือค่าที่ขาดหายไป การเข้ารหัสตัวแปร หรือการสร้างตัวแปรใหม่

3. เลือกการทดสอบทางสถิติ

เลือกการทดสอบทางสถิติที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลและคำถามการวิจัยของคุณ SPSS Statistics ประกอบด้วยการทดสอบทางสถิติที่หลากหลาย รวมถึงการทดสอบสำหรับสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์การถดถอย การทดสอบค่า t การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการวิเคราะห์ปัจจัย

4. เรียกใช้การทดสอบทางสถิติ

เรียกใช้การทดสอบทางสถิติที่เลือกกับข้อมูลของคุณ SPSS Statistics จะสร้างเอาต์พุตและผลลัพธ์ตามการทดสอบที่คุณเลือก

5. ตีความผลลัพธ์

ตีความผลลัพธ์ของการทดสอบทางสถิติ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบผลลัพธ์และผลลัพธ์ที่สร้างโดย SPSS Statistics รวมถึงการเปรียบเทียบผลลัพธ์กับคำถามการวิจัยหรือสมมติฐานของคุณ

6. เขียนรายงาน

เขียนรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ทางสถิติของคุณ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการนำเสนอผลลัพธ์ในตารางหรือกราฟ และการอภิปรายความหมายของผลลัพธ์

โดยรวมแล้ว การใช้ SPSS Statistics เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวข้องกับกระบวนการทั่วไปในการนำเข้าหรือป้อนข้อมูล การทำความสะอาดและเตรียมข้อมูล การเลือกการทดสอบทางสถิติ การรันการทดสอบ การตีความผลลัพธ์ และการเขียนรายงาน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!